Tukiosasto


  • hälytysmuonitus
  • Sahajärven koulutus- ja virkistysalueen ylläpito
  • muita osastoja tukevat tehtävät


Osaston toimintaa johtaa tukiosaston osastonjohtaja.