Tukiosasto

 

  • yhdistyshallinto
  • varainhankinta
  • Sahajärven koulutus- ja virkistysalueen ylläpito
  • muita osastoja tukevat tehtävät

 

Osaston toimintaa johtaa yhdistyksen puheenjohtaja.

Osaston alaisuuteen kuuluu kaikki toiminta, joka ei kuulu jonkun muun osaston toimialaan.

Näitä ovat esimerkiksi: virkistystoiminta, talkootoiminta ja suhdetoiminta sekä veteraanitoiminta.

Tukiosaston yhtenä tärkeänä tehtävänä on varainhankinta.

Suurin osa palokuntasopimuksen ulkopuolisista tuloista koostuukin erilaisten työtehtävien suorittamisesta.

Puunkaatotehtävä vuonna 2007
Huomioi kaadetun puun tyven halkaisija. Puun arvioitu ikä yli 100 vuotta.
Kaivontyhjennystä kesällä 2008