Hälytysosasto

  • täyttää palokuntasopimuksen tuomat velvoitteet

Osaston jäsenmäärä on n. 25.

16 - 18 vuotiaat nuoriso-osaston toiminnassa mukana olevat nuoret voivat toimia hälytysosastossa harjoittelijoina. He eivät osallistu hälytystehtäviin.

Hälytysosasto harjoittelee maanantai-iltaisin kello 18.00 alkaen.