Hälytysosasto

  • täyttää palokuntasopimuksen tuomat velvoitteet

Osaston toimintaa johtaa palokunnan päällikkö.

Osaston jäsenmäärä viime aikoina vaihdellut eri syistä 15 ja 20 henkilön välillä.

16 - 18 vuotiaat nuoriso-osaston toiminnassa mukana olevat nuoret voivat toimia hälytysosastossa harjoittelijoina. He eivät osallistu hälytystehtäviin.

Hälytysosasto harjoittelee maanantai-iltaisin kello 18.00 alkaen.